De planten op het rijstveld groeien goed. Met een ureum meststof wordt extra stikstof gegeven.

SAM_0699