Storm of Life Kenya

John en Getrude (zie foto) zijn vanuit hun christelijke levensvisie in 2005 begonnen met de opvang van weeskinderen. Hun eigen huis staat in Kisumu. In een nabijgelegen dorp zijn zij gestart met het opvangen van weeskinderen. Nu dragen zij – naast de zorg voor hun eigen 3 kinderen –  zorg voor meer dan 100 weeskinderen in de leeftijd 2-19 jaar. De meeste van deze kinderen wonen bij gezinsvoogden. Daarnaast bieden zij de kinderen gezondheidszorg. Scholen worden bezocht om voorlichting te geven over AIDS-preventie.

Te veel kinderen in de omgeving van Kisumu hebben geen toekomst. Eén van de oorzaken hiervan is de verspreiding van HIV/AIDS. Honderden kinderen zijn, direct of indirect, slachtoffer geworden van deze verschrikkelijke ziekte, waardoor ze nauwelijks of geen veilige woonplek kunnen vinden en ze een gevoel van uitzichtloosheid voor de toekomst hebben. Het is van het grootste belang de HIV/AIDS cirkel te doorbreken zodat deze kinderen kunnen overleven en aan hun leven een waardevolle invulling kunnen geven. Het project ‘Storm of Life’ wil hulp en onderwijs bieden aan deze kwetsbare weeskinderen in de omgeving van Kisumu.

Het project Storm of Life is in Kenia geregistreerd bij het Ministry of Gender, Sports and Social Services onder referentienummer (NDO/SH/10516).

Storm of Life Nederland

In 2008 riepen John en Getrude hulp in. Vanuit Nederland is een initiatief gestart om de kinderen één voedzame maaltijd per dag te geven. Met financiële ondersteuning van Marga Janus en Bart Kuijer werd dit mogelijk gemaakt. Deze samenwerking groeide uit tot het zelf verbouwen van groente en rijst, mede dankzij een goed irrigatiesysteem, de installatie van een drinkwater voorziening, de bouw en inrichting van klaslokalen en de financiering van de onderwijzerssalarissen. Om deze ondersteuning beter te waarborgen is in Nederland de stichting Storm of Life opgericht. Deze is opgericht op 28 april 2011 onder RSIN: 850538142. Arie Deelen werd later aan het bestuur toegevoegd. 

Eind 2022 hebben Bart en Marga het stokje over gedragen aan de broers van Arie: Cees en Paul Deelen.  

Het doel van de stichting is het werven van fondsen. Deze fondsen worden verworven door het verschaffen van informatie aan belangstellenden. Met deze fondsen wordt het onderwijs en de gezondheidszorg in Kenia gefaciliteerd.  Daarnaast investeert de stichting in projecten waaruit Storm of Life Kenya zelf inkomen kan genereren.

De bestuursleden van stichting Storm of Life ontvangen geen financiële vergoeding voor de werkzaamheden die voortvloeien uit deze stichting. Daarnaast zijn er voor de stichting geen overheadkosten aanwezig. Dit betekent 100% van de giften ten goede komt voor de projecten in Kenia.

Bestuur & beloning:

Het bestuur en de vrijwilligers van Stichting Storm of Life werken 100% onbezoldigd.

Paul Deelen               Voorzitter
Arie Deelen                Financiën
Cees Deelen              Secretariaat

Contactadres:

Stichting Storm of Life
Almkerkseweg 3b
4285 WZ Woudrichem