“Geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag, 
leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven”

– Chinees spreekwoord –

 

  Onderwijs is toekomst

Gratis naar school? Niet in Kenia. Eerst is er de kleuterschool. Die is verplicht, maar was jarenlang niet gratis. De basisschool is wel gratis, maar brengt wel de verplichte aanschaf van uniformen en andere schoolmaterialen. De middelbare school (in Kenia gaat deze door tot ca. 18 jaar) is niet gratis. Naast collegegeld, moeten er opnieuw uniformen en materialen worden aangeschaft. Het Keniaanse echtpaar John en Getrude kennen vele (wees)kinderen die nooit onderwijs zouden krijgen vanwege deze kosten. En welk toekomstperspectief hebben deze kinderen zonder onderwijs?

Wees de verandering die je in de wereld wilt zien
Vanuit hun christelijke levensvisie wilden John en Getrude iets voor hen betekenen. Zo ontstond Storm of Life Kenya in 2005 met een gratis kleuterschool, in hun eigen huis. Op dit moment dragen zij – naast de zorg voor hun eigen 3 kinderen – zorg voor meer dan 100 weeskinderen in de leeftijd 2-20 jaar, door o.a. te voorzien in onderwijs. De kinderen wonen in gastgezinnen, maar er is een gebouw waar de kinderen terecht kunnen. Daar krijgen zij een keer per dag een voedzame maaltijd. Veelal met rijst en groente dat zelf verbouwd is. Het project voorziet ook in schoon drinkwater. Met regelmaat worden de kinderen bij het gastgezin bezocht door de projectleiders. Wanneer nodig worden daar matrassen en/ of muggennetten verstrekt. Help mee!

   Zelfvoorzienend worden

Om zo’n 100 kinderen van kleuterschool t/m middelbare school van onderwijs te voorzien is veel geld nodig. Stom of Life Nederland helpt bij het werven van de kosten, maar John en Getrude dromen ervan dat dit uiteindelijk niet meer nodig zal zijn voor Storm of Life (SOL) Kenya. Zij willen als project zelfvoorzienend worden. Hiervoor is al gerealiseerd:

  • Akkerbouw: SOL Kenya produceert zelf groente. In eerste instantie voor eigen gebruik. Alles wat over is wordt verkocht.
  • Rijstplantage: SOL Kenya produceert rijst, primair voor eigen gebruik. Alles wat over is wordt verkocht.
  • Briketten: Van bioafval en steenkoolgruis worden brikketten geperst. De verkoop is een goede inkomstenbron. Tevens levert het werkgelegenheid op voor jongeren.
  • Verkoop van drinkwater: Mensen uit de omgeving kunnen dichterbij schoon drinkwater kopen, dit levert fondsen op voor het project.

Tot het moment is aangebroken dat SOL Kenya zelfstandig door kan gaan met het belangrijke werk dat zij voor de lokale gemeenschap doen, zet Stichting Storm of Life haar kennis en middelen in om gezamenlijk dit doel te bereiken.