Kinderen krijgen niet zomaar een plekje in het SOL project. Heel zorgvuldig brengt John namens Storm of Life per kind in kaart waarom er hulp wordt gevraagd. Vaak leeft een ouder niet meer, soms zelfs beide. Dan gaat John kennismaken met de hele familie en zoekt hij of er iemand in staat is om nog een extra mond te voeden en het onderwijs te betalen. Als hij er echt zeker van is dat er voor dit kind geen vangnet is, pas dan mag hij of zij meedraaien in het Storm of Life project. Ook in de jaren die volgen, wordt het kind vaak in de thuissituatie bezocht. Er wordt gekeken of er al een familielid is die ook een bijdrage kan leveren.

John en Getrude zijn er zeker van: deze kinderen hebben onze hulp nodig.

December 20, 2022