Onze kerstactie heeft ruim € 1600,- opgebracht. De meeste donateurs hebben eenmalig een bedrag overgemaakt maar het is ook fijn te melden dat er ook vaste nieuwe donateurs bijgekomen zijn die een bedrag per maand overmaken. Deze donateurs maken meestal gebruik van het ANBI formulier waarmee zij via de belasting een deel van hun donatie terug kunnen vragen. Super bedankt allemaal!!