Eindejaarsactie | Bericht 3 van 3

 

Zoals eergisteren verteld willen we het eco-coal project groter maken. Dat betekent dat we meer groenafval willen verzamelen en transporteren naar de Storm of Life compound. En na het maken van de brikketten moeten deze naar de verkooppunt(en) getransporteerd worden. Om dit efficiënter te kunnen doen willen we met deze eindejaarsactie geld inzamelen voor een TRANSPORTMIDDEL. Een betaalbaar transportmiddel is een Tuk Tuk. Met deze Tuk Tuk kunnen we nog meer inkomsten generen voor het project.

 

Meer dan de helft van de kosten zijn al gesponsord. Helpt u ook mee?

Hiermee maakt u verschil in het leven van deze weeskinderen. Dit kan door te storten op IBAN:

 

NL 22 ABNA 045 83 88 602

T.n.v. ‘Stichting Storm of Life’

O.v.v. Tuk Tuk

 

tuktuk