Gedurende de afgelopen 2 jaren kregen de jongste kinderen onderwijs buiten onder de boom. Recentelijk is er een tijdelijk klaslokaal gebouwd waardoor een prettiger onderwijsomgeving is gecreëerd.

Sinds de start van de kleuterschool in 2009 zijn er vele weeskinderen doorgestroomd naar de 1e klas van het basisonderwijs.

Inmiddels stromen er leerlingen door van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en hebben meerdere leerlingen hun voorgezet onderwijs diploma behaald.

Sinds de start van het project is het moeilijk gebleken de akker goed te irrigeren vanwege veranderende weercondities. In 2009 hebben we dankzij de hulp van donateurs een watersilo en een waterpomp met verbinding naar de rivier kunnen installeren. Dit heeft tot een betere productie geleid.