Het rijstveld ligt de komende 8 maanden leeg.
Het veld krijgt van de watercommissie 4 maanden water voor de teelt van rijst.
Nu in de tussenliggende periode gaan we Millet, een lokale groente telen.