John en Getrude zijn in 2005 begonnen met de opvang van weeskinderen. Hun eigen huis staat in Kisumu. In Ahero en Hodi Hodi zijn zij gestart met het opvangen van weeskinderen. Helaas waren er niet genoeg gelden beschikbaar om op de laatste locatie opvang te continueren. Naast de zorg van hun eigen 3 kinderen hebben Getrude & John de zorg over ongeveer 100 weeskinderen in de leeftijd van 2-19 jaar op zich genomen. De meeste van deze kinderen wonen bij gezinsvoogden. Overdag verzorgen John en Getrude voor de jongste kinderen een maaltijd en onderwijs in hun kleuterschool. Daarnaast bieden zij de kinderen gezondheidszorg. Scholen worden bezocht om voorlichting te geven over AIDS-preventie.

 

Te veel kinderen in de omgeving van Kisumu hebben geen toekomst. Eén van de voornaamste oorzaken hiervan is de verspreiding van HIV/AIDS. Honderden kinderen zijn, direct of indirect, slachtoffer geworden van deze verschrikkelijke ziekte, waardoor ze nauwelijks of geen veilige woonplek kunnen vinden en ze een gevoel van uitzichtloosheid voor de toekomst hebben. Het is van het grootste belang de HIV/AIDS cirkel te doorbreken zodat deze kinderen kunnen overleven en aan hun leven een waardevolle invulling kunnen geven. Het project “Storm of Life” wil hulp en onderwijs bieden aan deze kwetsbare weeskinderen in de omgeving van Kisumu.

 

 

We realiseren diverse activiteiten op het gebied van:

  • Onderwijs,
  • Zorg aan huis,
  • Landbouw,
  • Drinkwatervoorziening,
  • Voorlichting AIDS-preventie op scholen.

 

Wat is er dringend nodig?

Hoewel er grote stappen zijn gezet naar zelfstandigheid voor dit project, zijn er enkele zaken waar hulp vanuit Nederland nog dringend nodig is:

  • Schoon drinkwater; er is een waterzuiveringsinstallatie in het project geplaatst waardoor er altijd schoon drinkwater aanwezig is. Het vervangen van de filters zijn terugkerende kosten, die vanuit Nederland gefinancierd worden.
  • Docenten; het onderwijs op de kleuterschool wordt gegeven door drie zeer betrokken docenten. Door gebrek aan financiële middelen krijgen zij slechts € 1,- per dag. Dit bedrag zou zo snel mogelijk omhoog moeten om ook hen een goed bestaansrecht te geven.
  • Uniformen & boeken; hoewel de kinderen na de kleuterschool kunnen doorstromen naar het (gratis) basisonderwijs, is er wel nog geld nodig voor hun verplichte schooluniformen en de schoolboeken.

 

Lees hier hoe u/jij het project kunt ondersteunen >